လန္ဒန္ၿမိဳ႕က ေၾကးရတက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံ

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အသိုင္းအဝုိင္းက ေၾကးရတက္ လူတန္းစားလူငယ္ေတြရဲ႕ လူေနမႈ ဘဝေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္အသစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ထိလို႔မရတဲ့ ေၾကးရတက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝ ဆိုၿပီး အင္စတာဂရမ္အေကာင့္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုက လူငယ္ေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈ ဘဝပံုစံေတြကို Rich Kids of London ဆိုတဲ့ အင္စတာဂရမ္အေကာာင့္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္တဲ့ ဇိမ္ခံကားေတြ၊ …

Read More